Kristel Toomel, metoodik, täiskasvanute koolitaja, KeeleLabori asutaja
Tartu Ülikool, BA 2009, slaavi filoloogia

Õpetab eesti keelt 2011. aastast.
Alates 2016. aastast õpetab tasemeeksamiteks ettevalmistavatel kursustel A2, B1, B2.
Lisaks eesti keele õpetamisele viib läbi metoodikaalaseid seminare õpetajatele, kes soovivad
täiendada oma teadmisi, ning olen mentoriks alustavatele koolitajatele.
Endast: “Mind innustavad õpilased, head kolleegid ja aktiivõppemeetodite piiramatud kasutusvõimalused.
Õpetamine on minu jaoks koostöö, avastamine, katsetamine, areng, kasvamine, kogemuste
jagamine ja loominguline tegevus, kus sünnivad uued ideed ning lahendused”.

Natalja Žavoronkova, eesti keele õpetaja

Tallinna Ülikool, MA 2006, pedagoogika, ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja         

2008. aastast õpetab gümnaasiumiastme keelekümblusklassides ajalugu ja ühiskonnaõpetust.

Alates 2019. aastast töötab täiskasvanute eesti keele õpetajana A2- ja B1-taseme eksamiteks ettevalmistavatel koolitustel.

2022-2023 läbinud täiskasvanute koolitaja kutsealase koolituse.