Kristel Toomel

Õpetab eesti keelt alates aastast 2011.
Baaskeelena kasutab nii vene ja kui inglise keelt.

Alates aastast 2016 viib läbi riiklikeks eesti keele tasemeeksamiteks
ettevalmistavaid kursusi ja töötuturukoolitusi. Töötab rahvusvaheliste
keeleõppegruppidega Uussisserändajate Kohanemisprogrammis ning
koostöös SA Innove-ga on olnud eesti keele õppe mentoriks Tallinna

ja Narva kutsekoolide õpetajatele.

Omab täiskasvanute koolitaja kutset (tase 6).
On lõpetanud vene keele ja kultuuri eriala Tartu Ülikoolis (2009),
kus lisaks võõrkeelele omandas ka palju kasulikke teadmisi võrdleva
keeleteaduse alal.

Kutsealaseid oskusi on täiendanud koolitaja kursustel, hindamis-
 ja metoodikaalastel täiendkoolitustel.
Keelekursustel kasutab kommunikatiivse keelõppe metoodikat
ning aktiivõppemeetodeid, mis võimaldavad õppijal uusi teadmisi

koheselt ka praktikas rakendada.

 

Natalja Žavoronkova

 

 
 
Pedagoogilise kõrghariduse ja suure kogemusega keelekümblus-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klasside õpetaja, kes on töötanud pikka aega vanemas kooliastmes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta on täiendanud oma oskusi erinevatel eesti keele õpetamise

metoodika seminaridel Mall Pesti juhendamisel.

Viib läbi eesti keele tasemeeksamiteks ettevalmistavaid kursusi

vene keelt kõnelevatele õppijatele. Oskab hästi märgata õppija vajadusi

ja leida sobivaid viise tõhusaks ja nauditavaks keeleõppeks.

Sulge menüü