Õppekava A2

1. Täiendkoolitusasutus KeeleLabor OÜ 2. Õppekava Eesti keel A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus 3. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus 0231 Keeleõpe (Võõrkeeled) Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus. Haridus-ja Teadusministeerium 2008.…

Continue ReadingÕppekava A2